Menu Home

Modele wspomagania decyzji
  • Added on: February 24, 2019
  • Added by: admin
  • Category: Uncategorized
  • Comments: no comments

Z Perspektywy funkcji, jakie pełnią verrouillés elementy składowe SWD, wyróżniamy następujące moduły (am Kwiatkowska 2007, s. 17): duży Wpływ na skuteczne Wdrożenie systemu ma Zaangażowanie kadry kierownicjay Przedsiębiorstwa, qualité realizacji, A także późniejszy nadzór nad działaniem systemu. Bardzo istotne przy la realizacji projektu wspomagania decyzji jest Całkowite zrozumienie ze strony kadry menedżerskiej oraz analityków biznesowych. Podczas pour opisu wymagań oraz analizy funkcjonalnej rozwiązania niezb, NY jest activité Udział zespołu ekspertów (K. rączka i in. 2007, s. 209). Uwieńczeniem Ewolucji zmian oprogramowania DSS Stały się pierwsze aplikacje bi (Business Intelligence), CZYLI Systemy dostarczaj kompleksowych Informacji, wspierające podejmowanie decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem. Tego typu aplikacje oparte na interfejsach sieciowych pozwalają użytkownikowi Łatwo wybierać interesujące Go Dane z jednego lub wielu ćródeł i mogą wprowadza wielu zastosowań-un po Wszystko à, Żeby SLUZYC POMOCA nous właściwym podejmowaniu decyzji na poziomie zarządzania przedsiębiorstwem. W skład aplikacji bi wchodzą: DSS, przeznaczone aplikacje do przetwarzania en ligne (OLAP), aplikacje do pour statystyk oraz aplikacje ne analizy Związków między danymi (Eksploracja danych-Data Mining)-korelacji, Związków przyczynowo-skutkowych itp. Samo Pojęcie “Systemy wspomagania decyzji” Pierwszy raz opisał w swojej pracy doktorskiej S. Morton w 1971.

DSS Nazwę (systèmes de soutien à la décision-Systemy wspomagania decyzji) utrwalono na początku lat 80. w USA, Europie, również w Polsce. Wraz z pojawieniem się mikrokomputerów budowa SWD (Systemy wspomagania decyzji) nabrała rozmachu i przyspieszenia. Koszty wdrożenia systemu wahają się w granicach OD kilku tysięcy do kilku milionów Zlotych w zależności OD rodzaju systemu, jego wielkości i ilości modułów. SWD ukierunkowane na Dokumenty dają Możliwość pozyskiwania i informacjami zarządzania, które są przechowywane na Stronach internetowych lub w dokumentach niestrukturalizowanych. W SWD ukierunkowanym na komunikację dominujący Element Architektury systemu à Swoboda wzajemnego porozumiewania się oraz umożliwienia współpracy grupowej. SWD ukierunkowane na wiedzę sugeruje optymalne Poprawia decyzyjne, Opierając się na dokonanej przez System ekspertyzy problemu. Wykorzystywanym rozwiązaniem w tej kategorii są Systemy przetwarzania eksploracyjnego danych exploration de données oraz Systemy ekspertowe Expert System-ES.

SWD ukierunkowane na Dane Wi najprężniej rozwijającą się grupę SWD. Obejmuje Takie rozwiązania Jak: SWD, które wykonują Wybrane Funkcje poznawcze w zakresie podejmowania decyzji i są oparte na sztucznej inteligencji Bądź Technologii inteligentnych agentów nazywane są inteligentnymi systemami wspierania decyzji.